Olvasnivaló

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor

Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?

A világhírű pszichológus-pedagógus szerző műve több országban valóságos mozgalmat indított el: szülőkét, akik nem hagyják, hogy korunk konzumkultúrája bedarálja őket, és egy élhetőbb, tartalmasabb, szebb gyermekkort kívánnak lányaiknak és fiaiknak biztosítani. Ez a könyv arról szól, miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót…

Bruno Bettelheim: Az elég jó szülő

Könyv a gyermeknevelésről - Könyv a gyermeknevelésről

Ennek a könyvnek az a célja, hogy arra bátorítsa a szülőket, igyekezzenek a saját fejükkel végiggondolni a gyereknevelés bizonyos kérdéseit. Remélem, a fenti példák segítenek nekik abban, hogy jó megoldást találjanak a gyermeknevelés során felmerülő bármiféle problémára. Erre irányuló erőfeszítéseik révén válnak majd elég jó szülővé, ami mind önmaguknak, mind a gyermekeiknek javára válik. Az elég jó szülő mindig tudatában lesz, hogy gyermeket foganni, kihordani és világra hozni életének legcsodálatosabb eseménye. A születés pedig a gyermek életében a legcsodálatosabb esemény. Minél jobban élvezik mindazt a maguk módján, ami ebből következik - a szülő a gyermeknevelést, a gyermek azt, hogy a szülő neveli -, annál boldogabb lesz az életük. Ha ez a könyv valamelyest hozzájárulhat, hogy ez a lehetséges boldogság valósággá váljék, akkor elmondhatom, hogy elérte a célját.

Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák

Kimeríthetetlen téma. Különösen szülőknek.Itt most csak egy pillantást vethettünk azokra a főbb kérdésekre, amelyeket én a jelenlegi óvodák és iskolák szempontjából a legfontosabbnak tartok, és amelyekről azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben, sokszor döntő módon befolyásolhatják gyerekeink életét.

Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak I. rész

Vekerdy Tamás könyve a kezdetektől az iskoláskor küszöbéig kíséri el a gyereket - és vele együtt a szülőt - azon az érdekes, izgalmas, olykor talán fárasztó, mégis nagyon szép felfedezőúton, amelynek során a kicsiből nagy lesz. Segít a buktatók felismerésében és megmutatja, hogyan tehetjük ezt az időszakot olyanná, hogy az gyermekünk minél kiegyensúlyozottabb érzelmi és értelmi fejlődését szolgálja, és egész életre szóló élményekkel gazdagítson gyereket és szülőt egyaránt.

L. Francis Edmunds: A Waldorf-pedagógia dióhéjban

Gyakran felmerült annak igénye, hogy készüljön egy rövid összefoglaló a Waldorf-iskolák céljairól és módszereiről. Időnként elhangzik a kérdés: “Elmondaná dióhéjban, mi különbözteti meg a nevelés e formáját a többitől?”

Mivel a Waldorf-pedagógia alapját az emberi természetről való új gondolkodásmód alkotja, és ebből következően új eredményeket céloz meg, nincs egyszerű és végső válasz. Remélhetőleg a következő oldalak segítséget nyújtanak az Olvasónak abban, hogy közelebb kerüljön a válaszhoz.

Henning Köhler: Rossz gyerekek pedig nincsenek

Miközben szülők és nevelők lázasan keresik a választ a nap mint nap felbukkanó nevelési problémákra (ezek nem csak speciális iskolában vagy hátrányos helyzetű családokban fordulnak elő), a világban egyfajta nevelői magatehetetlenség árad szét. Ezt igyekszik ellensúlyozni ez a könyv, amelynek a szerzője a Janusz Korczak alapítója, és gyakorló gyógypedagógus.Henning Köhler (1951) jártas az alternatív pedagógiákban, és a szokásos nevelési, gondolkodási sémákat megkérdőjelezve körüljár egy mélyenszántó és eredményekkel kecsegtető nevelői és szülői magatartást.

Rudolf Steiner: Gyermeknevelés

A könyv két előadás szövegét tartalmazza. Az első a gyermeknevelésről szóló alapvető Steiner-tanulmány - ez az alapja minden későbbi pedagógiai munkájának, végső soron a Waldorf-pedagógiának. Különleges annyiban, hogy az eredetileg élőszóban előadott és gyorsírással lejegyzett szöveget az előadó nézte át és írta át, ami más előadások esetében nem volt szokása. A második előadásban a gyermek játék-tevékenységéről esik szó, egészen az iskolai évekig. A tér-érzékelés témája fontos szerepet kap ebben.

Frans Carlgren, Arne Klingborg: Szabadságra nevelés

Ez a könyv - Frans Calgren és Arne Klingborg könyve, melynek eredeti formája nagy, kemény kötésű album; egyetlen oldala akkora, mint a mi könyvünk két egybenyitott oldala - 1970-ben jelent meg először, Stockholmban, svéd nyelven.

A német első kiadás - melyet a többi kiadás fordít és követ - 1972-ben jelent meg, Stuttgartban. De a könyv alapgondolatának története sokkal korábbi időre nyúlik vissza.
Gerhard Schnell, a stuttgarti Szabad Waldorf-iskola - az 1919-ben elsőként alapított Waldorf-iskola - tanára, az 50-es évek elején gyűjtőmunkába kezdett, hogy kiállítást rendezzen a szerte a világban működő Waldorf-iskolák tanítványainak munkáiból.
Schnell tanár úr nem művészeti alkotásokat akart bemutatni, hanem a Waldorf-iskolák módszerbeli sajátosságait akarta láthatóvá, érzékelhetővé, kézzelfoghatóvá tenni a gyerekek füzeteinek és másféle munkáinak bemutatásával.

Wolfgang Goebel Michaela Glöckler: A nagy gyermekkalauz

Egy egészen újszerű tanácsadót vehet a kezébe az olvasó. Elsősorban szülőknek szól, ám mindazoknak támaszt nyújt, akiknek gyermekek gondozásával, nevelésével, gyógyításával van dolga.
A kötet a hagyományos tanácsokon kívül - azokon túlmutató - széles látókörű, alternatív lehetőségek egész sorát tartalmazza, egészen tizenéves korig. Három részre tagolódva kimerítően tárgyalja a hétköznapi betegségeket, a gyermeki fejlődés elősegítésének lehetőségeit és a nevelés egészségmegőrző hatását. Az egészséges és beteg napok teendőinek gyakorlati leírásán túlmenően olyan árnyalt elméleti összképet nyújt, melynek segítségével megérthetjük, hogy hogyan illeszkednek össze nagy egységgé a gyermek fejlődésének apró mozzanatai. Segítségével megérezhetjük tetteink jelentőségét, mellyel gyermekeink jövőbeli útját igazgatjuk mai nehéz világunkban.
A könyv célja, hogy a szülők önálló ítéletalkotását és biztonságérzetét növelve elősegítse gyermekeik bizalommal és melegséggel átszőtt, egyéni és szabad fejlődését.

Elisabeth Plattner: A nevelés mindennapi művészete

A gyermek nem akar enni, ágyba menni, állandóan nyúz minket, hogy televíziózhasson, szemtelen, durcás, hisztis. Már mindent kipróbáltunk. Türelem, engedékenység, szigor, pofon - semmi sem segít. Végiggondoltuk-e, hogy a gyermek nem szavakból, nevelő célzatú példabeszédekből, hanem utánzásból tanul? Tudjuk-e valóban, hogy milyen hatással vagyunk rájuk szavainkkal? Korunk gyermekei velünk együtt új jelenségekkel, nehézségekkel szembesülnek. Ezek nap mint nap olyan feladatok elé állítják a gyermeket és a felnőttet, a szülőt és a nevelőket, melyek elegendő tapasztalat híján gondokká nőhetnek. A könyvben számtalan jellegzetes példát találunk, amelyekkel a születő gondokat már csírájukban jóra fordíthatjuk. Részletesen tárgyalja az európai nevelés két gyengéjét: a túlzott engedékenységet és a túlzott szigort, melyet legtöbbször már észre sem veszünk magunkon. Csak kevesen nevelik gyermekeiket valóban fejlődésüknek megfelelően, hisz legtöbbször csak saját nevelési elképzeléseiket akarják megvalósítani. Egy lelkes anya és pedagógus negyven év alatt sok-sok anyacsoport-találkozón érlelte a 24 kiadást megért tapasztalatgyűjteményt klasszikus művé. A könyv a sok nevelési szemlélet, elmélet, tanácsadó útvesztőjében a gyakorlathoz legjobban elvezető úton igazítja el az olvasót. Így válik az élet egyik legnemesebb feladatának, a gyermeki kiteljesedés támogatásának segítőtársává.

Jakob Streit : Nevelés, iskola, szülői ház, és a Steiner pedagógia

“Boldog az a gyermek, akit a felnőttek rávezettek arra, hogy a természet hangjaira és beszédére odafigyeljen. Minden anyának kétszer kellene elolvasnia Jakob Streit látszatra igen egyszerű, de annál mélyebb és igényesebb gyermeknevelési könyvét, mely egyben az évszázad egyik legszebb pedagógiai munkája Nyugat-Európában. A gyermeki méltóság szent titkainak érintésén túl a családi élet különb és méltóbb megformálásához ad gyakorlati tanácsokat, az európa-hírű svájci író. Egy szerény, de valóban érett és felnőtt lélek hangja hallatszik itt: Mily sokat is jelent az ember számára, ha későbbi éveiben úgy vallhat, mint Christian Morgenstern: ´Merem állítani, hogy én még mindig gyermekkorom napsugarában és napsugarából élek´.”

Po Bronson, Ashley Merryman: Amit rosszul tudtunk a gyerekekről

Po Bronson és Ashley Merryman műve 2009 egyik legnagyobb példányszámban értékesített könyve volt az Amazonon, óriási visszhangot keltett az amerikai sajtóban és a szülők körében, azóta pedig a világ számos országában kiadták. A két tudományos újságíró több évig tartó aprólékos munkával gyűjtötte össze azokat a friss kutatási eredményeket, amelyek valami újat, érdekeset mondanak nekünk a gyerekekről.

Mikor ártunk a dicsérettel, és hogyan motiválhatunk vele igazán jól? Milyen, eddig nem ismert következményekkel jár, ha egy gyerek a szükségesnél kevesebbet alszik? Miért hazudik nekünk a gyerekünk, és mit tehetünk azért, hogy ezt ritkábban tegye? Milyen módszerrel ösztönözhetjük a legjobban kisbabánk nyelvi fejlődését? Mi a testvérkonfliktusok oka, és miként csökkenthetjük gyakoriságukat? Miért követnek el a tinédzserek teljesen nyilvánvaló őrültségeket? Mikor derül ki, hogy egy gyerek tehetséges-e? Miért állítják a tudósok, hogy kamaszoknál a szülőkkel való vita a tisztelet jele, és éppen hogy erősíti a kapcsolatot? Hogyan tanítható az önkontroll, és mit nyerhet vele a gyerekünk? Miként lehetséges, hogy közösségben gyakran a legjobb családi körülmények közül jövő, népszerű gyerekek is agresszíven és kegyetlenül viselkednek?

Számos izgalmas kérdés, és sokszor meglepő, máskor ösztönös szülői magatartásunknak tudományos megerősítést adó válaszok. Egyes fejezetekhez dr. Vekerdy Tamás és dr. Kádár Annamária írt szakmai kommentárt.